ALV 2022

Op 25 maart werd de Algemene Ledenvergadering van KBO Maasbree gehouden. Hierin werd teruggekeken naar een door Corona gedomineerd jaar en vooruit gekeken naar een jaar waarin we op heden onze “vrijheid” weer terug hebben. Ook werd de financiële afwikkeling van het afgelopen jaar en de begroting voor 2022 aan de leden voorgelegd en door de leden akkoord bevonden.

Na afloop van de vergadering werd de middag voortgezet door een optreden van Gerard van Kol. Een artiest uit het Brabantse Liessel die de zaal goed wist te vermaken met mooie liedjes en leuke grappen.