Belangen-behartiging

Bij KBO Maasbree kunt U terecht voor o.a. 

  • Hulp bij belastingaangifte  Klik hier voor meer informatie
  • Voor hulp en ondersteuning bij diverse zaken kunt u terecht bij speciaal daarvoor opgeleide Ouderenadviseurs.   Klik hier voor meer informatie.
  • Vanaf 75 jaar moet u verplicht een medische keuring ondergaan als u uw rijbewijs wilt verlengen. Als lid van KBO kunt u Korting op verplichte rijbewijskeuring krijgen.