OVER ONS

KBO Maasbree is een organisatie van en voor senioren. De vereniging is toegankelijk voor alle 50 plussers van Maasbree. Met zo’n 450 leden behoort de KBO tot een van de grootste verenigingen in Maasbree.
Onze vereniging maakt deel uit van KBO Limburg. KBO Limburg is een zelfstandige organisatie. Ze werken samen met de KBO’s van Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel in het Senioren Netwerk Nederland.

Wij bieden onze leden een gevarieerd programma van activiteiten zowel binnen als buiten. Daarnaast steunen en adviseren wij onze leden op allerlei gebied, sociaal en maatschappelijk.
Voor haar binnen activiteiten heeft de KBO met name ruimte gehuurd van de Stichting MFA Maasbree, beter bekend als Hoës van Bree, gelegen aan het Kennedyplein 5, 5993 BT Maasbree. Een overzicht van onze activiteiten en overige informatie vindt u verderop binnen deze website.

 

 

KBO STERK VOOR ALLE SENIOREN

Afgelopen jaren is er vaak en veel gesproken over de toekomst van de KBO. Rode draad: hoe kunnen we de KBO hernieuwd op de kaart zetten? Duidelijk is dat de KBO meer en beter zichtbaar moet zijn in onze samenleving. Niet voor niets is onze de slogan: KBO sterk in Limburg. Daarmee zeggen we niets teveel. De KBO zit vertakt in bijna alle steden en dorpen en heeft een stevige positie bij provincie en gemeenten. Terecht, want wij vertegenwoordigen alleen al qua leden 35.000 senioren in Limburg en we staan voor alle senioren en dat zijn er in Limburg heel veel!
Het begin is gemaakt met o.a. een nieuwe website, een nieuw blad, en een nieuw logo, ook voor de afdelingen. Maar wat kunnen senioren nog meer verwachten? KBO Limburg gaat stevig investeren in scholing en deskundigheid, met name aan de basis, bij de afdelingen. Meer inhoudelijke activiteiten aanbieden, aansprekende projecten opzetten, waar ook de jonge senior graag mee in wil stappen. We willen ook onderzoek doen naar de behoeften van jonge senioren, want die hebben we onvoldoende in beeld. En we denken na over een flexibel lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een bepaald project. Daarmee kan iemand kennismaken met de KBO. We kunnen dan laten zien wie we zijn en wat we doen met als uiteindelijk doel die jonge senior over de streep te trekken om echt lid te worden van de KBO.