ALV 2023

Algemene Ledenvergadering 24 februari 2023

Vrijdagmiddag 24 februari hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. In de goed bezochte vergadering werd teruggekeken op een (na de Corona beperkingen) goed jaar waarin we weer leuke activiteiten hebben kunnen organiseren. Ook financieel draaide de vereniging een goed jaar.

De middag werd afgesloten met een optreden van Stef Kupers die de aanwezigen goed wist te vermaken.